Absolutní

, z latinského absolvere, uvolňovat, odpoutávat; neomezený, naprostý, dokonalý, s ničím nesmíšený;
1. estetika termín používaný zejména v 18. – 19. stol., charakterizující krásu, z níž vycházejí všechny estetické projevy lidské subjektivity i veškerá objektivní krása jednotlivých věcí;
2. filozofie to, co existuje samo ze sebe, a co vůči druhému může působit jen jako příčina (Bůh); opak relativní.

Související hesla