Absolutní hodnota

, absolutní hodnota čísla c je nezáporné reálné číslo označované |c| a definované takto: je-li c reálné, je |c| = c pro c ≥ 0, |c| = –c pro c < 0; je-li c komplexní číslo, c = a + bi, pak:

Ottův slovník naučný: Absolutní hodnota

Absolutní hodnota algebraického čísla jest číslo, které udává počet jeho jednotek nehledíc na znamení, t. j. jsou-li to jednotky kladné či záporné. Na př. při číslech +a, – a jest a. h. táž, totiž prosté číslo a. Řý.

Související hesla