Absolutní hvězdná velikost

, bezrozměrná veličina, vyjadřující smluvní jasnost objektu (nikoliv rozměr). Je to hvězdná velikost, kterou by objekt měl při pozorování ze vzdálenosti 10 pc (neuvažujeme-li mezihvězdnou absorpci), vyjádřená poměrem jasností pozorovaného a standardního objektu. Základní jednotkou je magnituda (mag). Je-li pozorovaná tzv. zdánlivá hvězdná velikost m, vzdálenost v parsecích d, pak absolutní hvězdná velikost je M = m + 5 – 5log d. Je-li pozorovaná hvězdná velikost hvězdy m, vzdálenost v parsecích d, pak absolutní hvězdná velikost je M = m + 5 – 5•log d.

Související hesla