Absolutní idea

, vrcholné stadium vývoje pojmu v Hegelově logice; sebe sama myslící idea. Po svém dovršení dobrovolně opouští sféru čistého myšlení (logiky) a přechází v přírodu, jež je druhou fází vývoje ideje.

Související hesla