Absolutní krása

, estetika nepodmíněná, nejvyšší, dokonalá krása. Odvozovala se z Platónovy ideje krásy, v teologii se ztotožňuje s Bohem (viz též Augustinus, Tomáš Akvinský).