Absolutní malba

, termínem absolutní malba byl někdy nazýván tzv. orfismus (z francouzského orphique = tajemný), který vycházel z Chevreulovy teorie o simultánních barevných kontrastech. Z českých umělců měl orfismus vliv na F. Kupku, a to zejména rytmickým, dynamickým podáním světla a barev, a na A. Procházku (v letech 1916 – 24).