Absolutní nula

, starší název pro 0 K; základní (nulová) hodnota termodynamické stupnice. Viz též termodynamická teplota.

Související hesla