Absolutní poezie

, francouzský básnický program z 2. poloviny 19. stol., který prosazoval poezii uzavřenou do krásy jazyka a odtrženou od života. Pro stoupence programu absolutní poezie je typické míšení racionálního prvku s iracionálním, intelektuálně analytické vytváření architektury básně, slovní alchymie a vědomé omezení tvorby na úzký okruh zasvěcenců. Za iniciátora absolutní poezie je považován E. A. Poe. Vlivem T. Gautiera se absolutní poezie stala součástí “umění pro umění” a parnasistické školy.