Absolutní sluch

, hudba schopnost určit přesnou výšku slyšeného tónu.