Absolutní stáří sedimentů

, stáří, které je možno v některých typech sedimentů za příznivých okolností stanovit geochronologickými metodami. Tyto metody využívají přirozený rozpad radiogenních izotopů, které se koncentrují v některých novotvořených (autigenních) minerálech. Získaná data vyjádřená v miliónech let udávají dobu, která uplynula od usazení sedimentu.

Související hesla