Absolutní stomatární index

, fyziologie rostlin absolutní počet průduchů propočtený na plochu listu. Charakterizuje adaptaci rostliny na prostředí. Například u dubu (rod Quercus) je přes 2 mil. průduchů, u slunečnice (rod Helianthus) asi 13 miliónů.