Absolutní teplota

, starší název pro termodynamickou teplotu; teplota měřená v kelvinech.