Absolutní výhody

, v mezinárodním obchodu schopnost určité země vyrábět určitý výrobek nebo výrobky (poskytovat určitou službu nebo služby) s nižšími náklady (s menším inputem) než jiné země. Podle teorie absolutních výhod A. Smithe každá země vyváží výrobky a služby, při jejichž výrobě má absolutní výhodu, a dováží výrobky a služby, ve kterých tuto výhodu nemá. Tato teorie byla překonána teorií komparativních výhod D. Ricarda.