Absolutní výška tónu

, fyzikální veličina určená frekvencí základního tónu. Např. komorní a má absolutní výšku tónu 440 Hz. Absolutní výšku lze měřit přístrojem k zjišťování frekvencí nebo např. metodou založenou na vzniku rázů. Sluchem však absolutní výšku nedokážeme většinou určit, a proto je pro subjektivní hodnocení tónů důležitější relativní výška tónu.

Související hesla