Absolutno

, pojem vyjadřující dokonalost a svrchovanost věci; to, co existuje samo o sobě, nepodmíněně. Z hlediska náboženství je absolutno bůh, pro J. G. Fichta „absolutní já“, pro G. W. F. Hegela „absolutní rozum“. Viz též absolutní.

Související hesla