Absorbér

, zařízení k pohlcování plynů v kapalině. Rychlost pohlcování závisí na velikosti stykového povrchu mezi kapalinou a plynem. Se stoupající teplotou v absorbéru se snižuje množství pohlceného plynu. Základní konstrukční typy: povrchové, probublávací, rozstřikovací. Viz též absorpce.

Související hesla