Absorbéry UV záření

, skupina světelných stabilizátorů plastických hmot (zejména polyolefinů, polystyrenu, polyvinylchloridu); působí proti degradaci polymerů fotochemickými (oxidačními) reakcemi iniciovanými ultrafialovým slunečním zářením.