Absorpce optického záření

, nevratný proces přeměny energie optického záření v látce na jinou formu energie, např. energii vnitřní. Prochází-li optické záření nerozptylující látkou, dochází v důsledku absorpce optického záření k postupnému snižování jeho intenzity. Při malých hodnotách této intenzity platí Lambertův-Beerův zákon. Pro velké hodnoty intenzity optického záření tento zákon neplatí, protože dochází zpravidla k prosvětlení látky (saturaci). V tomto případě má vystupující záření menší intenzitu než udává Lambertův-Beerův zákon.

Související hesla