Absorpce světla

, zeslabení intenzity elektromagnetického záření při průchodu hmotným prostředím. Příčinou je pohlcení energie fotonů atomy látky hmotného prostředí. Viz též absorbance.

Související hesla