Absorpční čára

, tmavá čára ve spojitém spektru vznikající absorpcí kvanta elektromagnetického záření (fotonu) při průchodu látkou.

Související hesla