Absorpční činidlo

, absorbent – rozpouštědlo, směs rozpouštědel nebo roztok látky reagující s absorbovaným plynem. Chemickou reakcí se zvyšuje absorpční kapacita a rychlost absorpce (na rozdíl od fyzikální absorpce). Rozpouštědlo, často voda, má být za pracovních podmínek málo těkavé.