Absorpční koeficient

, molární absorpční koeficient, dříve extinkční koeficient – udává poměr absorbance A a součinu koncentrace roztoku c a tlouštky vrstvy l, kterou prochází světelný paprsek, absorpční koeficient je tedy roven A/c.l . Jeho hodnota závisí na povaze látky, vlnové délce záření a teplotě.

Související hesla