Absorpční pásmo

, oblast spektra elektromagnetického záření, které má kladný absorpční koeficient pro dané prostředí, tj. oblast pohlcující záření. Znalost absorpčního pásma je nutná např. u optického buzení laseru. U plynů je absorpční pásmo menší než u pevných nebo kapalných látek. Proto plynné lasery nejsou buzeny opticky, ale např. elektrickým výbojem.

Související hesla