Absorpční spektrum

, závislost absorpčního koeficientu daného prostředí na frekvenci procházejícího optického záření. Absorpční spektrum charakterizuje vlastnosti prostředí. U látek v kondenzované fázi je spojité, u plynů čárové. Např. ve spektru slunečního záření se pozorují tmavé absorpční spektrální čáry (Fraunhoferovy čáry), které vznikají v důsledku absorpce záření v plynném obalu Slunce a v atmosféře Země.

Související hesla