Absorpční tyč

, součást řídicích klastrů reaktoru, které slouží k udržování a řízení štěpné řetězové reakce v aktivní zóně. Absorpční tyče jsou vysoce obohaceny absorbátory nebo jsou z nich vyrobeny. Slouží především jako havarijní tyče pro okamžité pohlcení neutronů v aktivní zóně a tím pro zastavení jaderné reakce. Jsou používány i pro tvarování neutronového pole v aktivní zóně reaktoru.