Abstrakce

, z latinského abstrahere, oddělit; součást poznávacího procesu, způsob vytváření obrazů a pojmů, charakterizující zejména obecné vlastnosti objektů a jejich vzájemných vztahů; vyzvednutí podstatných stránek, přičemž jedinečnosti a jednotlivosti jsou do určité míry potlačeny. Viz též abstraktní.

Související hesla