Absurdita

, latinsky absurdus - nesmyslný; absurdno, nesmyslnost, protismyslnost, rozporuplnost, to, co odporuje danému řádu, kauzálním vztahům a systému norem. Pojem zmiňovaný již u starších křesťanských autorů ve smyslu nemožnosti sloučit rozum a víru (Tertullianus). Pojem důležitý především pro existencialismus.

Související hesla