Absurdní divadlo

, divadelní směr z 50. let 20. stol., pro který je charakteristická snaha vyjádřit pocity úzkosti a odcizení soudobého člověka, ohrožení jeho mezilidské komunikace a nesmyslnost lidského jednání. Projevoval se zejm. v dramatice, radikálně proměňující dramatické struktury: stavěl na nesouvislém ději, nelogickém jednání postav i deformaci jazyka. Absurdní divadlo navazovalo na dramatiku A. Jarryho a existencialismus. Hlavní představitelé E. Ionesco (Lekce, Židle), S. Beckett (Čekání na Godota), H. Pinter (Narozeniny), E. Albee (Stalo se v zoo), A. Adamov (Ping pong), J. Genèt (Služky, Balkón).

Související hesla