Absurdní drama

, pojmem absurdní drama je zhruba od 50. let 20. stol. označován typ dramatické tvorby, která porušuje ustálené požadavky kladené na divadelní hru. Absurdní drama, tematicky čerpá z existencialismu. Základní námět absurdního dramatu tvoří pocit úzkosti, která se zrodila z pocitu absurdnosti lidského postavení ve světě. Absurdní drama více než na rozvoj fabule klade důraz na proměnu dramatické struktury. Obvykle chybí děj, zápletka, je pomíjena charakterizace postav i motivy jejich jednání. Není zde ani zřetelně rozvedené téma, ani jeho rozuzlení v závěru hry. K nejvýznamnějším představitelům patří zejména S. Becket, E. Ionesco, T. Stoppard, A. Jarry, V. Havel.

Související hesla