Abusch Alexander

, německý prozaik, literární kritik a kulturní politik. Od 1933 žil v emigraci. Po návratu do vlasti (1946) se věnoval převážně literárně teoretickým a literárně historickým problémům v dílech Der Irrweg einer Nation (Bloudění jednoho národa), Literatur und Wirklichkeit (Literatura a skutečnost), Schiller, Größe und Tragik eines deutschen Genius (Schiller, velikost a tragika německého génia). Napsal dílo s autobiografickými prvky Der Deckname (Krycí jméno).