Academia

, nakladatelství Československé akademie věd, od roku 1993 Akademie věd České republiky, založené 1953 v Praze. Vydává původní vědecké publikace, překlady zahraničních děl všech vědních oborů, řadu vědeckých časopisů a do roku 1992 vydalo všechny poválečné československé všeobecné encyklopedie (viz též encyklopedie).

Související hesla