áčára

, v hinduismu soubor ritů, norem a zvyklostí, které určují chování jednotlivce ve vztahu k rodině, obci, v náboženském i společenském životě.

Související hesla