Achill Island

, irsky Acaill – ostrov u severozápadního pobřeží Irska; plocha 142 km2, asi 3 000 obyvatel. Kopcovitý povrch (do 680 m n. m.) s četnými bažinami. Ostrov je spojen s Irskem silničním mostem.

Ottův slovník naučný: Achill Island

Achill [ekil] = Orel, ostrov při sev.-záp. břehu Irska, od-něhož dělí jej úžina mořská, patří k hrabství mayoskému, jest hornatý a svorové jeho výšiny stoupají k sev.-záp., kde dosahují výše 600 m. Jinak jest všecek ostrov pokryt bažinami, tak že ze 142 km2 povrchu jeho sotva 2 km2 jsou vzdělány. Obyvatelstvo, jehož stále ubývá hlavně stěhováním se ze země a jehož r. 1881 bylo 6700 duší, bydlí ve 3 vsích a četných samotách v bídných chatrčích živíc se nuzně rybařením. Jest zde stanice missionářská s tiskárnou. Na záp. výběžku ostrova zvedá se do výše 680 m srázné Achillské předhoří.

Související hesla