Adam de Saint-Victor

, francouzský teolog a myslitel. Autor mnoha náboženských písní, v nichž medituje o velkých křesťanských mystériích. 1958 – 59 vyšlo ve Francii jeho souborné dílo Oeuvres poétiques (Poetická díla).