Adam Václav Těšínský

, kníže hlohovský a těšínský, z rodu slezských Piastovců. Podporoval na svém panství luteránství. Roku 1610 však přestoupil ke katolictví a omezoval dosavadní luteránské svobody, které sám dříve vydal.

Ottův slovník naučný: Adam Václav Těšínský

Adam Václav (*1579 – †1617), kníže těšínský a hlohovský z rodu slezských Piastovců, vychovaný na dvoře císařském, potuloval se v čele svých jezdců po Uhrách a Turecku a v Těšíně tolik dluhů nahromadil, že ryt. Sobek z Blogotic nechtěl mu půjčiti ani sudu vína na stůl knížecí. Podporoval lutherány, ano dal Těšínu privilej 1598, že ve chrámech smějí pouze kněží protestantští služby boží konati, ba i školním sluhou že smí se státi jen lutherán. Ze Žiliny pak povolal kazatele Lovčana a zavázal sebe i potomky, aby na Těšínsku jiného učení netrpěli. Ale již r. 1610 přestoupil na katolictví, vyhnal Lovčana a povolal katol. faráře Ruckého. Když se měšťané odvolávali na privilej, dal si ji předložiti a roztrhal ji. Tato pergam. listina slepená z kouskův ukazuje se v archivě těšínském.