Adam a Eva

, první lidé podle Starého zákona, knihy Genesis; jméno Adam naznačuje původ ze země, Eva je matka živých. Jméno Adam v knize Genesis užito i jako souhrnné jméno pro lidi. Adam a Eva byli podle biblického příběhu stvořeni lidsky dokonalí a obdaření Boží přízní, měli se milovat, plodit potomky a pečovat o svět. Provinili se tím, že jedli „plody ze stromu poznání dobrého a zlého", tedy chtěli zakusit zlo. Křesťanství obvykle nevykládá tento příběh v doslovném smyslu.

Související hesla