Adamauské pohoří

, Adamaoua – pohoří ve střední Africe, z větší části na území Kamerunu, zasahuje však i do Nigérie a Středoafrické republiky; nejvyšší vrchol 3 008 m n. m. Nad stupňovitou náhorní plošinu o průměrné výšce 1 600 – 2 000 m n. m. vystupují vyhaslé sopky. Četné lávové příkrovy, místy na povrch proniká granitové podloží. Převažují porosty savan, zastoupeny jsou i tropické lesy. – Obyvatelé se živí pastevectvím (zebu) a samozásobitelským zemědělstvím. Těží se bauxit a cín.

Související hesla