Adamov Arthur

, francouzský dramatik, překladatel a divadelní teoretik; jeden z nejvýznamnějších představitelů francouzské avantgardy. Své výrazné pesimistické vidění světa, kde každý člověk je podřízen totálnímu osamocení, metafyzickou tíseň, pocity odcizení a absurdity (Ping pong) později zachytil v konkrétní sociální podobě (Paolo Paoli). Vykresluje karikaturu moderního světa založeného na násilí, nespravedlnosti a válkách.

Související hesla