Adamův styl

, označení pro dekorativní a architektonický styl, který se uplatnil v Anglii v poslední třetině 18. stol. zásluhou architekta a dekoratéra Roberta Adama. Patří mezi styly archeologizujícího typu, které čerpaly inspiraci z vykopávek středověkých středomořských kultur.