Adcocková Fleur

, anglická básnířka. Od třiceti let žije v Anglii. Její tvorba má výrazné psychologické zaměření. K životu v rodné zemi se některými motivy vrací ve sbírkách High Tide on the Garden (Příliv v zahradě) a The Inner Harbour (Vnitřní přístav). Tvorbu novozélandských básníků reprezentuje v antologii The Oxford Book of New Zealand Verse (Oxfordská kniha novozélandské poezie). Strohé, civilní a intelektuálně přesné obrazy se objevují ve sbírkách z 60. – 90. let 20. stol. The Eye of the Hurricane (Uvnitř hurikánu) a Time Zones (Časová pásma).