Adice

, připojení částice k jiné molekule. Patří mezi reakce elementární a dochází při ní ke spojování dvou částic. . Většinou se jedná o adice činidel na substráty obsahující násobné vazby. Adice radikálová je taková, kdy činidlem a meziprodukty jsou radikály. Při adicích iontových, kdy činidly mohou být jak molekuly, tak ionty, jsou meziprodukty ionty.

Související hesla