Aditivní funkce

, taková funkce f, pro niž platí f(a + b) = f(a) + f(b) pro každé dva prvky a, b z definičního oboru funkce f.

Související hesla