Adiže

, italsky Adige – řeka v severní Itálii; délka 410 km, splavná 350 km, povodí 14 700 km2. Pramení v Ötztalských Alpách, vytéká do Pádské nížiny a ústí do Jaderského moře. Na dolním úseku teče společně s Pádem (společná delta); Časté povodně, regulována jen částečně. Velký hydroenergetický potenciál, četné hydroelektrárny. V okolí Adiže sadařství, chov dobytka, rekreační centra (Bolzano, Merano).

Ottův slovník naučný: Adiže

Adiže (lat. Athesis, později Athica, ital. Adige, též Adese, něm. Etsch), vedlé Pádu nejmohutnější řeka italská, vzniká v Raetských Alpách v západním Tyrolsku, nedaleko jezera Rešského na Malsovském vřesovišti, protéká Vintschgavským údolím, pak kolem Merana a Bolzana jižním Tyrolskem, jež u Borghetta opouští vstupujíc na půdu italskou, načež prodravši se soutěskou Veronskou (Chiusa di Verona) vlévá se do roviny hornoitalské a drahou téměř rovnoběžnou s Pádem mezi nízkými, bažinatými břehy provincií veronské, padovské a rovižské pomalu teče ku pobřeží Adrijského moře, kde ústí u Porta Fossona. Délka Adiže od pramenů až k ústí činí 378 km, splavna jest na 297 km (od Branzolla); u Verony jest 120 m, u Legnana 325 m, při ústí 680 m široká a úvodí její má 13.896 km2. Značnější její přítoky Jsou: Passeyer, Eisack, Noce, Avisio (Lavis). Údolí Adiže bývalo od pradávna hlavní cestou stěhujících se národů a výprav válečných (Cimbrové) a na jejích březích svedeny často krvavé boje.

Související hesla