Adlercreutz Carl Johan von

, švédský vojevůdce a politik. Roku 1808 se stal náčelníkem generálního štábu finského vojska, bojujícího proti Rusku. Nesouhlasil s váhavým postojem vrchního velitele Klingsporna a dosáhl dílčích úspěchů v severozápadním Finsku. Jeho protiofenzíva ale ztroskotala na ruské přesile u Oravainenu 4. 9. 1808. Do Stockholmu se vrátil jako národní hrdina. Stál v čele oddílu, který 13. 3. 1809 zatýkal krále Gustava IV. (obviněného z neúspěchů ve Finsku). Pak se stal členem státní rady. Roku 1813 byl náčelníkem generálního štábu u severní německé armády, roku 1814 u intervenční armády v Norsku.

Ottův slovník naučný: Adlercreutz Carl Johan von

Adlercreutz Carl Johan, hrabě (*1757 – †1815), švédský generál a vůdce vzpoury z r. 1809. Již r. 1770 vstoupil do vojska, byl r. 1788 setníkem, brzy potom plukovníkem a stal se náčelníkem generálního štábu čuchonského vojska. Když r. 1808 vpadli Rusové do Čuchonska, měl značné účastenství na vítězství u Siikajoki, kterýmž pochod Rusů pod Tuškovem byl zastaven, a zvítězil u Lappa a Alava, ale od Kamenského byv poražen v krvavé bitvě u Oravais musil opustiti Čuchonsko. Navrátiv se do Stockholma stal se zde velmi populárním a postavil se v čelo vzpoury, když Adlersparre k městu se blížil. Tu zajal krále Gustava IV. jménem národa (1809) a utvořil prozatímní vládu. Za nového krále Karla XIII. byl r. 1813 zase náčelníkem generálního štábu ve válce v Německu, jakož i r. 1814 v Norsku a byl téhož roku jmenován hrabětem.