Admisní pára

, vžitý termín označující páru na vstupu do parního motoru. Pro dosažení optimální účinnosti motoru je nutno její stavové veličiny (tlak, teplota, přehřátí, vlhkost) udržovat na předepsané konstantní úrovni.

Ottův slovník naučný: Admisní pára

Admissní pára jest název páry, která do parního stroje vstupuje, na rozdíl od páry výfukové, která, práci vykonavši, stroj opouští.