Adula

, horský masív v Alpách v jižní části Švýcarska; 3 402 m n. m. Na severovýchodě pramení Zadní Rýn.

Ottův slovník naučný: Adula

Adula, Adulská skupina, velmi rozvětvená čásť Rhaetských Alp ve Švýcarsku na hranicích kantonů ticinského a grisonského, vysílající odnože své na sever až k Přednímu Rýnu, na západ k Lukmanskému průsmyku (Monte Scopi, 3203 m), Bleniu a Ticinu, na jih až k průsmyku Jorijskému a k Monte Camoghè mezi Comským jezerem a údolím Ticinským, na východ ke Splužskému průsmyku (Splügen-Pass,2117 m), kde její mezníkem jest Tambohorn (3279 m), dle jiných jen k průsmyku Bernhardinskému (2063 m). V užším smysle vyrozumívá se jménem Adula jádro tohoto horstva, skupina horská asi se 40 ledovci, 18 km v obvodu mající, jejíž uzel svého vrcholu dostupuje v Rheinwaldhornu (Piz Valrhein, 3398 m), dále v Güferhornu (3393 m) a Vogelbergu (3200 m). Na vých. straně Rheinwaldhornu, dle něhož Adula sdula má též jméno Rheinwaldských hor, prýští se z ledovce Zapportského Zadní Rýn. Mezi odnoži adulskými táhnou se tato dlouhá údolí: na východ něm. Rheinwaldthal, na sever románská Val Lunez a Val Somvix, na jih vlaská Val Blegno (Blenio), Val Calanca a Val Mesocco.

Související hesla