Adventivní orgány

, fyziologie rostlin orgány, které se na rostlině vytvoří dodatečně (de novo) jako náhrada za orgány, které byly ztraceny při poranění. Základy kořenů nebo pupenů se vytvoří z buněk, které již byly specializovány na nějakou jinou funkci (např. z buněk pokožky nebo z listového mezofylu). Po poranění rostliny tyto buňky znovu získají schopnost se dělit a dají vznik novému orgánu. Tvorba adventivních orgánů se využívá při množení rostlin v zahradnické praxi (mikropropagace). Viz též kultura in vitro, regenerace, totipotence.

Související hesla