ádžíva

, staroindický výraz označující to, co není duše; odmítání pojmu duše. Z pojmu adživa je odvozen název staroindické neortodoxní sekty Adživiků, jejíž hlavní rozkvět spadal do 5. – 4. stol. př. n. l. Hlásali přísný determinismus; koloběh životů (sansára) nelze nijak ovlivnit.