Aelst Willen van

, holandský malíř, činný i ve Francii a Florencii. Autor zátiší, květin a loveckých výjevů.V dekorativně složených kompozicích se snažil malířsky vystihnout kvalitu a charakter různých látek a předmětů (Zvěřina a lovecká výzbroj).

Ottův slovník naučný: Aelst Willen van

van Aelst: van [van Aelst] Willem (*v Delftu 1620, †v Amsterodamě 1679), jenž cestoval po Francii a Italii, kdež obzvláště byl oblíben pode jménem Guglielmo d' Olanda. Maloval rovněž jako strýc jeho zátiší a květiny, v kterýchžto oborech zaujímá přední místo, ano od mnohých na první místo byl kladen. Jmenovitě výborná jsou zátiší, v nichž urovnává velmi malebně různá jídla a náčiní, ryby, ovoce, chléb a skleněné i hliněné nádoby. Kolorit jeho, ač mnohdy chladný, jest světlý a harmonický, provedení pečlivé a měkké. Celým uspořádáním a provedením dodává jednoduchým předmětům obzvláštního půvabu a poskytuje zároveň takto obraz soukromého života svých současníků. Chl.