Aerofytické řasy

, atmofytické řasy – skupina řas, které žijí mimo vodní prostředí, na souši. Vodu a živiny přijímají z vodních srážek. Nejběžnějšími zástupci v ČR jsou zrněnka obecná (Apatococcus vulgaris synonymum Pleurococcus vulgaris) a druhy rodu Trentepohlia. Vytvářejí většinou zelené, někdy rezavě hnědé porosty na kmenech stromů a na skalách.